Pozadí islamizace ČR a radikalizace českých muslimů

14. 01. 2012 17:04:24
Organizace The World Assembly of Muslim Youth (WAMY) patří mezi organizacemi, věnujícími se šíření islámu a „podporování“ muslimských komunit v Evropě, k těm největším a dnes i nejvlivnějším mezi Evropskými muslimy.

Dopis saúdskoarabskému králi
Pozadí islamizace ČR a radikalizace českých muslimů
Organizace The World Assembly of Muslim Youth (WAMY) patří mezi organizacemi, věnujícími se šíření islámu a „podporování“ muslimských komunit v Evropě, k těm největším a dnes i nejvlivnějším mezi Evropskými muslimy.
Z pohledu mnoha evropských muslimů je pro ně finanční podpora od WAMY jediným stabilním zdrojem pro provoz a šíření islámu, ale z pohledu bezpečnostních analytiků již o tak pozitivní vliv nejde.
Američtí a evropští bezpečnostní analytici již delší dobu varují, že aktivity WAMY jsou jedním z důvodu proč se radikalizují evropští muslimové a šíři mezi nimi stále častěji volání po postupném nastolení islámského práva šaria.
Co to vlastně je WAMY? Tato organizace byla založena saúdskoarabským králem v roce 1972 pod vlivem islamistů z muslimského bratrstva, kteří uprchli do Saudské Arábie před sekulárními režimy z Egypta, Sýrie, Iráku a dalších zemí.
Tito islamisté mají svou ideologickou základnu mezi vysokoškolsky vzdělanými islamisty a mají úplně jinou strategii než konzervativní islamisté. Na rozdíl od konzervativců jsou tito islamisté zastánci „pronikání“ do veřejného života evropských zemí a participace na občanském životě.
V zájmu využití práv demokratického státu ve prospěch islamizace islamisté napojení na WAMY propaguji i „dočasné“ vzdání se některých zásad islámského práva šaria.
Po 11 záři 2001 se konečně v USA dostalo sluchu bezpečnostním analytikům, kteří dlouhodobě poukazovali na podezřelé praktiky různých islámistických organizací včetně WAMY. Americké úřady po prošetření vyhostily několik desítek saúdskoarabských diplomatů, kteří využívali diplomatickou imunitu na podporu islamizace USA a radikalizace amerických muslimů.
Americké úřady také ostře protestovaly u saúdskoarabského krále proti využívání ambasád Saudské Arábie v celém světě jako základen pro islamistické aktivity a podporu islamizace. Na základě informací předaných americkými úřady saúdskoarabskému králi a po tlaku na něj došlo k uzavřeni několika islámských charit a tento osud hrozil i WAMY. Po dlouhých jednáních a apelu mnoha představitelů Islámských nadací a mešit z celého světa, včetně České republiky, odmítl saúdskoarabský král WAMY uzavřít.
Oproti jiným islamistickým organizacím zachránilo WAMY před rozpuštěním to, že je registrovaná u OSN a těší se tak ochraně díky podpoře islamismu od mnoha nedemokratických a diktátorských zemí v OSN.
http://www.militantislammonitor.org/article/id/244
Obdobně jako jiní islamisté i představitelé WAMY oslavuji vrahy izraelských civilistů a považuji zničení Izraele za předstupeň vítězství islámu nad Evropou.
http://www.militantislammonitor.org/article/id/2480
I aktivity WAMY mimo Evropu vedou islamisté s cílem čelit vlivu demokracie,západu a křesťanství. Například dle svých oficiálních webových stránek www.wamy.org je hlavním cílem WAMY v Africe boj proti šíření křesťanství a arabizace muslimských komunit. Mnohem zajímavější je ale její aktivita v Evropě a USA.
Nafeez M. Ahmned v knize Geheimsache 09/11 poukazuje na propojení WAMY s teroristickým hnutím Hamas a podporou sítí al Kaida. Úřad na ochranu ústavy (kontrarozvědka) z německého Báden-Württemberg poukazuje na antisemitismus šířeny WAMY v Německu. Například v textu Taudjihat Islamiya vydaném WAMY pro muslimy se píše, že „muslimští rodiče mají učit své děti nenávidět židy“, také to, že cílem muslimů by mělo být zničení státu Izrael.
V České republice sponzoruje WAMY výstavbu a provoz mešit, pravidelné každoroční kongresy českých muslimů skrze Všeobecný svaz muslimských studentů a mládeže v ČR, naposledy v prosinci 2011. Všeobecný svaz muslimských studentů a mládeže v ČR byl již mnohokrát byl usvědčen z propagace antisemitismu, upozorňovala na to opakovaně například zpráva o projevech antisemitismu pražské Židovské obce, a například je i společně s Islámskou nadací součásti iniciativy Nezákladnám.
Na těchto kongresech, již jsem se osobně několikrát účastnil, jsou českým muslimům vysvětlované zásady islámského práva šaria a jak ho praktikovat, metody jak islamizovat společnost a přivádět „špatné“ muslimy zpět k praktikováni správného islámu, který je „nejen náboženstvím, ale i politikou“.
V dlouhodobém časovém horizontu se ukazuje, že zvolená strategie zakladatelů a ideologu WAMY je úspěšná. Jejich aktivita primárně zacílena na mládež a náboženský založené osoby jim pomohlo během jedné generace radikálně změnit profil evropských muslimů a upevnit pozice prosaudských hnutí a organizací na úkor tradičních umírněných muslimů (Bosna, Polsko, Francie, Německo a pod.).
Níže uvádím scen dopisu zaslaného Muneebem Hasanem Alrawim saúdskoarabskému králi, aby nerušil WAMY a jeho překlad.
Jeho královská výsost, korunní princ Království Saúdské Arábie,
Princ AbdAlláh Bin Abd al-Azíz al Saúd, kéž ho Alláh ochraňuje
Mír s Vámi a požehnání Alláha
My, společenství Islámské (náboženské nadace) ve městě Brně, Česká republika, Vás žádáme a vyjadřujeme poděkování, chválu a vděčnost za roli, kterou hraje Království Saúdské Arábie a její štědré ruce (tj. podpora islamizace) ve službách pro islám a muslimy na celém světě.
Tato významná úloha, kterou Království hraje ve službách islámu a muslimů, je známá po celém světě. Charitativní organizace, v jejichž čele stojí Světové shromáždění muslimské mládeže (The World Assembly of Muslim Youth , WAMY), které svým královským výnosem založil král Fajsal Bin Abd al-Azíz, kéž mu Alláh požehná, který byl prvním na tomto poli, který, jako služebník obou svatých míst, tuto akci zaštiťuje až do dnešních dnů.
Neusiluje o nic jiného než o efektivní roli ve světové podpoře a pomoci celé řady islámských středisek v různých evropských zemích a usiluje o rozvoj a zlepšení práce v různých oblastech v rámci České republiky směřujících k moudré politice v rámci správného islámu střední cesty oproštěného od fanatismu a extrémismu.
Vaše Veličenstvo ze sdělovacích prostředků jsme se dozvěděli o zrušení Světového shromáždění muslimské mládeže, která směřovala k podpoře islámských středisek a organizací spolupracujících v aktivitě po celém světě. To (zrušení) bude mít za následek zpomalení nebo i zastavení činnosti těchto středisek a sdružení.
.
Proto Vás, Vaše Veličenstvo, žádáme o revizi Vašeho rozhodnutí a o zvážení pokračování činosti Světového shromáždění muslimské mládeže.
Kéž Vás Alláh ochraňuje a dá Vám vše dobré.
Mír s Vámi a požehnání boží
V Brně , Česká republika, dne 20. safaru 1425 hidžry
Muníb Hasan ar-Ráwí
Předseda výboru společenství Islámské nadace v Brně

Z pohledu mnoha evropských muslimů je pro ně finanční podpora od WAMY jediným stabilním zdrojem pro provoz a šíření islámu, ale z pohledu bezpečnostních analytiků již o tak pozitivní vliv nejde.

Američtí a evropští bezpečnostní analytici již delší dobu varují, že aktivity WAMY jsou jedním z důvodu proč se radikalizují evropští muslimové a šíři mezi nimi stále častěji volání po postupném nastolení islámského práva šaria.

Co to vlastně je WAMY? Tato organizace byla založena saúdskoarabským králem v roce 1972 pod vlivem islamistů z muslimského bratrstva, kteří uprchli do Saudské Arábie před sekulárními režimy z Egypta, Sýrie, Iráku a dalších zemí.

Tito islamisté mají svou ideologickou základnu mezi vysokoškolsky vzdělanými islamisty a mají úplně jinou strategii než konzervativní islamisté. Na rozdíl od konzervativců jsou tito islamisté zastánci „pronikání“ do veřejného života evropských zemí a participace na občanském životě.

V zájmu využití práv demokratického státu ve prospěch islamizace islamisté napojení na WAMY propaguji i „dočasné“ vzdání se některých zásad islámského práva šaria.

Po 11 záři 2001 se konečně v USA dostalo sluchu bezpečnostním analytikům, kteří dlouhodobě poukazovali na podezřelé praktiky různých islámistických organizací včetně WAMY. Americké úřady po prošetření vyhostily několik desítek saúdskoarabských diplomatů, kteří využívali diplomatickou imunitu na podporu islamizace USA a radikalizace amerických muslimů.

Americké úřady také ostře protestovaly u saúdskoarabského krále proti využívání ambasád Saudské Arábie v celém světě jako základen pro islamistické aktivity a podporu islamizace. Na základě informací předaných americkými úřady saúdskoarabskému králi a po tlaku na něj došlo k uzavřeni několika islámských charit a tento osud hrozil i WAMY. Po dlouhých jednáních a apelu mnoha představitelů Islámských nadací a mešit z celého světa, včetně České republiky, odmítl saúdskoarabský král WAMY uzavřít.

Oproti jiným islamistickým organizacím zachránilo WAMY před rozpuštěním to, že je registrovaná u OSN a těší se tak ochraně díky podpoře islamismu od mnoha nedemokratických a diktátorských zemí v OSN.

Obdobně jako jiní islamisté i představitelé WAMY oslavuji vrahy izraelských civilistů a považuji zničení Izraele za předstupeň vítězství islámu nad Evropou.

I aktivity WAMY mimo Evropu vedou islamisté s cílem čelit vlivu demokracie,západu a křesťanství. Například dle svých oficiálních webových stránek www.wamy.org je hlavním cílem WAMY v Africe boj proti šíření křesťanství a arabizace muslimských komunit. Mnohem zajímavější je ale její aktivita v Evropě a USA.

Nafeez M. Ahmned v knize Geheimsache 09/11 poukazuje na propojení WAMY s teroristickým hnutím Hamas a podporou sítí al Kaida. Úřad na ochranu ústavy (kontrarozvědka) z německého Báden-Württemberg poukazuje na antisemitismus šířeny WAMY v Německu. Například v textu Taudjihat Islamiya vydaném WAMY pro muslimy se píše, že „muslimští rodiče mají učit své děti nenávidět židy“, také to, že cílem muslimů by mělo být zničení státu Izrael.

V České republice sponzoruje WAMY výstavbu a provoz mešit, pravidelné každoroční kongresy českých muslimů skrze Všeobecný svaz muslimských studentů a mládeže v ČR, naposledy v prosinci 2011. Všeobecný svaz muslimských studentů a mládeže v ČR byl již mnohokrát byl usvědčen z propagace antisemitismu, upozorňovala na to opakovaně například zpráva o projevech antisemitismu pražské Židovské obce, a například je i společně s Islámskou nadací součásti iniciativy Nezákladnám.

Na těchto kongresech, již jsem se osobně několikrát účastnil, jsou českým muslimům vysvětlované zásady islámského práva šaria a jak ho praktikovat, metody jak islamizovat společnost a přivádět „špatné“ muslimy zpět k praktikováni správného islámu, který je „nejen náboženstvím, ale i politikou“.

V dlouhodobém časovém horizontu se ukazuje, že zvolená strategie zakladatelů a ideologu WAMY je úspěšná. Jejich aktivita primárně zacílena na mládež a náboženský založené osoby jim pomohlo během jedné generace radikálně změnit profil evropských muslimů a upevnit pozice prosaudských hnutí a organizací na úkor tradičních umírněných muslimů (Bosna, Polsko, Francie, Německo a pod.).

Níže uvádím scen dopisu zaslaného Muneebem Hasanem Alrawim saúdskoarabskému králi, aby nerušil WAMY a jeho překlad.

Jeho královská výsost, korunní princ Království Saúdské Arábie,

Princ AbdAlláh Bin Abd al-Azíz al Saúd, kéž ho Alláh ochraňuje Mír s Vámi a požehnání Alláha

My, společenství Islámské (náboženské nadace) ve městě Brně, Česká republika, Vás žádáme a vyjadřujeme poděkování, chválu a vděčnost za roli, kterou hraje Království Saúdské Arábie a její štědré ruce (tj. podpora islamizace) ve službách pro islám a muslimy na celém světě.

Tato významná úloha, kterou Království hraje ve službách islámu a muslimů, je známá po celém světě. Charitativní organizace, v jejichž čele stojí Světové shromáždění muslimské mládeže (The World Assembly of Muslim Youth , WAMY), které svým královským výnosem založil král Fajsal Bin Abd al-Azíz, kéž mu Alláh požehná, který byl prvním na tomto poli, který, jako služebník obou svatých míst, tuto akci zaštiťuje až do dnešních dnů.

Neusiluje o nic jiného než o efektivní roli ve světové podpoře a pomoci celé řady islámských středisek v různých evropských zemích a usiluje o rozvoj a zlepšení práce v různých oblastech v rámci České republiky směřujících k moudré politice v rámci správného islámu střední cesty oproštěného od fanatismu a extrémismu.

Vaše Veličenstvo ze sdělovacích prostředků jsme se dozvěděli o zrušení Světového shromáždění muslimské mládeže, která směřovala k podpoře islámských středisek a organizací spolupracujících v aktivitě po celém světě. To (zrušení) bude mít za následek zpomalení nebo i zastavení činnosti těchto středisek a sdružení. .

Proto Vás, Vaše Veličenstvo, žádáme o revizi Vašeho rozhodnutí a o zvážení pokračování činosti Světového shromáždění muslimské mládeže.

Kéž Vás Alláh ochraňuje a dá Vám vše dobré.

Mír s Vámi a požehnání boží

V Brně , Česká republika, dne 20. safaru 1425 hidžry

Muníb Hasan ar-Ráwí

Předseda výboru společenství Islámské nadace v Brně

Dopis saúdskoarabskému králi od islámské nadace v Brně.

Dopis saúdskoarabskému králi od Islámské nadace v Brně - druhá část.

Ukázka jak lžou čeští islamisté


Autor: Lukáš Lhoťan | sobota 14.1.2012 17:04 | karma článku: 27.10 | přečteno: 2874x

Další články blogera

Lukáš Lhoťan

Alternativní verze historie aneb jak StB předala Československo neomarxistům v Bruselu ...

Když si již uvědomělí soudruzi z StB uvědomili, že stávající komunistický systém již nemá šanci existovat, tak se spojili s marxistickými extremisty, kteří byli extrém i na komunisty, a odstartovali tzv. Sametovou revoluci 17.11.

30.11.2017 v 19:28 | Karma článku: 15.95 | Přečteno: 610 | Diskuse

Lukáš Lhoťan

Halík odsoudil nenávist k ďáblu ...

Jste křesťan a odmítáte Satana? Tak Tomáš Halík Vám nepodá svaté přijímání! Vyplývá to z jeho kázání v Litomyšli, který zveřejnil Christnet.eu A je to opravdu šokující.

9.7.2017 v 21:50 | Karma článku: 25.48 | Přečteno: 1479 | Diskuse

Lukáš Lhoťan

Jak čeští muslimové lžou o těch, kteří poznají o čem je islám a začnou před ním varovat

Když jsem v roce 2010 začal veřejně pod svým pravým jménem upozorňovat na nebezpečí islamizace a islámského extremismu, tak jsem musel čelit i promyšlené kampani českých islamistů vůči své osobě. Jedním z bodu bylo i očerňování.

25.6.2017 v 17:06 | Karma článku: 20.09 | Přečteno: 1557 | Diskuse

Lukáš Lhoťan

Diplomat republiky Kongo: Z Afriky prchá hlavně spodina společnosti ...

V naších mediích se nás někteří novináři a aktivisté snaží přesvědčovat, že se nemáme bránit masové imigraci do Evropy, protože je to přínosné a obohacující. A když to přeženu, tak každý druhý uprchlík je podle nich jaderný fyzik

11.4.2017 v 18:53 | Karma článku: 27.44 | Přečteno: 1223 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Karel Ryšán

Jak rozumět informacím!

Nebojte se, nebudu vrtat do politiky, i když se to nabízí. Příklad jak různý může být výklad téhož najdete na každém rohu.

17.8.2019 v 14:25 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 47 | Diskuse

Štěpánka Bergerová

O princezně, která se bála záchodové štětky ...

Byl jednou jeden palác, důležitý palác, a v tom paláci přebývali samí důležití lidé se svými pobočníky, družinami, dvorními dámami, komorníky, kočími a služebnými.

17.8.2019 v 13:21 | Karma článku: 5.62 | Přečteno: 159 | Diskuse

Marek Trizuljak

Jeden z prvních komunistických monstrprocesů

Dva měsíce před procesem s Miladou Horákovou (květen-červen 1950) proběhl na přelomu března a dubna 1950 obludný teatrální proces s představenými mužských řeholí, pod názvem "Machalka a spol".

17.8.2019 v 11:59 | Karma článku: 14.48 | Přečteno: 201 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Hrozny útěchy aneb Pocta z nejvyšších

Výzkumná organizace izraelského ministerstva zemědělství představila novou odrůdu vinné révy, která dostala označení Rivlin. Na počest nikoli prezidenta, ale letos v červnu zesnulé První dámy Izraele, Nechamy Rivlinové.

17.8.2019 v 10:25 | Karma článku: 8.56 | Přečteno: 116 | Diskuse

Josef Prouza

Zápisky v cancáku z kempu EuroZeroCO2

Když jsem se přihlásil na eurokemp, kde se máme naučit žít podle zelených pravidel Nové Evropské unie, měl jsem trochu obavy. Zvládnu to? Ale zatím to dávám úplně v pohodě. Moje uhlíková stopa už se blíží nule. A o to tady jde.

17.8.2019 v 10:09 | Karma článku: 27.19 | Přečteno: 366 | Diskuse
Počet článků 855 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2699


Bývalý muslim a autor knihy Islám a islamismus v České republice, bývalý redaktor židovského webu Shekel.cz, analytik Da Vinci Prague Institute o.s. Od roku 1998 do roku 2010 spolupracovník předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 člen Muslimské obce v Brně, absolvent poutě do Mekky, vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolvent studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010).

Moje knihy na iDNES.cz - Knihy.iDNES.cz

Najdete na iDNES.cz